Your comments

Thời nhà TẦNG TỨC HỌ TRẦN........**TRIỆU CƠ VÀO*** (TIẾP KIẾN) ***ĐẠI VƯƠNG TỨC***( HỒNG YẾN)CÓ NGHĨA (((TRẦN HỒNG YẾN))).......TRIỆU CƠ TỨC( THIÊN CƠ )......ĐẠI VƯƠNG TỨC (TÌNH THƯƠNG)....

đạo có thể là một trong những người tài va lam được theo luật trời phải tin tưởng 

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Nghe đây. ..... 1 trái đất khi sinh ra nhiều tỉ đôla sẽ sinh ra nhiều tính cách .... hôm nay chúng ta sẽ chỉ hướng dẫn cho người dùng biết cách hiển thị The hoán đổi cũng tương tự như cách trình bày tuần hoàn và tự động thực hiện chuyển đổi tam giác trong việc tắt. .... .. ... ............ thế giới người có 24 tính cách khác nhau 12 tính cách chính trị 6 tính cách trực tuyến chính 3 tính cách chính trong luân hồi Senior + trung + hạ giới 3 tổ chức như lai xoá 3 chữ. ... Chữ 1 là "" "" "" tôi "" "" chữ 2 "" "" ngã "" "" chữ 3 "" "" "ta" "" "" luân hồi xuống phật + Bồ tát + a la hán + tiên + thánh + thần + người. ........ Sự kiện 12 lễ hội ảo thuật + thánh lễ + thần + ngày lễ + thần + lễ + thánh + tiên + phật tử Đệ + Other over the world. .......... mỗi vị Phật + tiên + thánh + thần + con người ......... "" "" "" ":::::: tham + sân + Si + ái + tính dục 3 tổ như lai ...... (((((tôi + ngã + ta)))) điểm đen (là TÔI) Mắt giữa (là con mắt Thứ 3 tức giác thứ 6) ........ sự kiện 3 tổ chức 10 đời chư Phật tuần trọn đời tam giới ................... ngày / tháng / năm là 3 The following institution. .......... giờ sinh / ngày âm dương / tên họ + tên người dùng cần cập nhật các vị trí trong thân thể mỗi người trong 5 Châu lục của 5 sao kim + mộc + Hỏa + thủy + thổ ......... Chéo in in the next week 6 cõi luân chuyển trước kiếp trước. ........... khi ở trong cuộc sống mỗi người sẽ nhìn thấy bản thân mình với bản tính mà không biết có nghĩa khi có 1 người không biết rõ. ...... ((((ghét mình + bản thân + chửi mình + đánh + hay trong gia đình cũng giống như chính bản thân mình ... khi mình làm ác hay làm thiện Quả sẽ cho ta thấy tức thì, trong khoảng thời gian 1 người thấy chướng mắt hay 1 người yêu thương như mình thương hay là làm 1 điều gì sai trái tự hận khi cảm thấy mình vô cùng quen thuộc mà Does not ตัว เอง ได้ รับ การ รู้สึก ตัว เอง ได้ ผ่าน การ ทดสอบ แล้ว ใน ผล การ ค้นหา ที่ จะ ข้าม ไป ใน ช่วง เวลา ใน วัน ที่ เวลา ฯลฯ ............. Luân chuyển trong thời điểm chuyển hướng người dùng. .... ĐẠO LÀM NGƯỜI CỦA SỐ 26/08/1985 TẬP ĐOÀN GIẢI THÍCH GIẢI THÍCH "" "" "TÔI" "" "" ........ TỨC "" "" " "" "" "" "" "" "TRẦN HỒNG MINH" "" "" "" 11/7/1985 TỨC CÁI "" "" "" "TA" "" "" "" TỨC " "" "" "NGÀY ÂM" "" "" "" TỨC LÂM PHÀM HẠNH THỨC THỜI GIAN 4 NĂM CHUYỂN THÊM VỊ THỜI MẠT PHÁP TÂY GIỚI. TỨC 4 NĂM CÁC SẢN PHẨM TỪ SẼ CHỨNG CHỨ CỦA QUẢN LÝ CỦA MỖI CON NGƯỜI SẼ BIẾT NHẤT AI AI LÀ TA. ........... ĐẬC LÀM NGƯỜI CỦA SỐ 26/08/1985 TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI THÁI GIAN CỦA CÁI "" "" "" TÔI "" "" ........ TỨC "" "" "" "DƯƠNG GIAN" "" "" "" "" "" TRẦN HỒNG MINH "" "" "" "11/7/1985 TỨC CÁI" "" "" "" TA "" "" "" "" TỨC "" " "NGÀY ÂM" "" "" "" TỨC LÂM PHÀM HẠNH THỨC THỜI GIAN 4 NĂM CHUYỂN THÊM VỊ THỜI MẠT PHÁP TÂY GIỚI. TỨC 4 NĂM CÁC SẢN PHẨM TỪ SẼ CHỨNG CHỨ CỦA QUẢN LÝ CỦA MỖI CON NGƯỜI SẼ BIẾT NHẤT AI AI LÀ TA. ........... ĐẬC LÀM NGƯỜI CỦA SỐ 26/08/1985 TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI THÁI GIAN CỦA CÁI "" "" "" TÔI "" "" ........ TỨC "" "" "" "DƯƠNG GIAN" "" "" "" "" "" TRẦN HỒNG MINH "" "" "" "11/7/1985 TỨC CÁI" "" "" "" TA "" "" "" "" TỨC "" " "NGÀY ÂM" "" "" "" TỨC LÂM PHÀM HẠNG THẾ CỨU THỜI GIAN 4 NĂM CHUYỂN THẾ THẤY MẠT PHÁP TÂM GIỚI. TỨC 4 NĂM CÁC SẢN PHẨM TỪ SẼ CHỨNG CHỨ CỦA QUẢN LÝ CỦA MỖI CON NGƯỜI SẼ BIẾT NHẤT AI AI LÀ TA. ........... "DƯƠNG GIAN" "" "" "" "" "" "TRẦN HỒNG MINH" "" "" "" 11/7/1985 TỨC CÁI "" "" "" "TA" "" "" "TỨC" "" "" "" NGÀY ÂM "" "" "" "TỨC LÂM PHÀM HẠNH THỨC THỜI GIAN 4 NĂM CHUYỂN THÊM VỊ THỜI MẠT PHÁP TÂY GIỚI. TỨC 4 NĂM CÁC SẢN PHẨM TỪ SẼ CHỨNG CHỨ CỦA QUẢN LÝ CỦA MỖI CON NGƯỜI SẼ BIẾT NHẤT AI AI LÀ TA. ........... "DƯƠNG GIAN" "" "" "" "" "" "TRẦN HỒNG MINH" "" "" "" 11/7/1985 TỨC CÁI "" "" "" "TA" "" "" "TỨC" "" "" "" NGÀY ÂM "" "" "" "TỨC LÂM PHÀM HẠNH THỨC THỜI GIAN 4 NĂM CHUYỂN THÊM VỊ THỜI MẠT PHÁP TÂY GIỚI. TỨC 4 NĂM CÁC SẢN PHẨM TỪ SẼ CHỨNG CHỨ CỦA QUẢN LÝ CỦA MỖI CON NGƯỜI SẼ BIẾT NHẤT AI AI LÀ TA. ...........

.

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Aukcje internetowe dla Twojej strony!Aukcje internetowe dla Twojej strony!
.ngày 14 / 06 / 2017 thiên thiên cơ ngày nào là 1 nguyên lý tuần hoàn sẽ hiện ra khi các con trên vũ trụ nghiên cứu và thực tập ĐẠO LÀM NGƯỜI THAY THẾ MỌI ĐẠO CỦA CON NGƯỜI ĐẠT TỚI GIÁC NGỘ CỦA ĐỈNH CAO BẤT TỬ