+3

Các con đã tin ta trở lại trong hiện thân các bài pháp ĐẠO LÀM NGƯỜI CỦA ta rồi phải ko. hãy cho ta thấy cái hiểu cái thấy của các con trong mọi tôn giáo thế nào. ... tức cái tôi = đạo. .... tôn giáo tức cái TA..... ngã tức 2 đạo phật( Tôi )+ đạo Chúa( TA

Minh Hồng Trần 2 years ago • updated 2 months ago 4

A,Các con đã tin ta trở lại trong hiện thân các bài pháp ĐẠO LÀM NGƯỜI CỦA ta rồi phải ko. hãy cho ta thấy cái hiểu cái thấy của các con trong mọi tôn giáo thế nào. ... tức cái tôi = đạo. .... tôn giáo tức cái TA..... ngã tức 2 đạo phật( Tôi )+ đạo Chúa( TA)= đạo MINH( ngã )TỨC  ( TÔI +TA= NGÃ ) TỨC  ( TRẦN + HỒNG = MINH ) TỨC  ( NGÀY + THÁNG = NĂM ) TỨC (26 +08=1985) TỨC  ( NHÂN + QUẢ = TỐT + XẤU TỨC THIỆN + ÁC TỨC HỒNG TRẦN + MINH + MẨN TỨC ÂM + DƯƠNG TỨC THẦY + TRÒ TỨC CHA TRỜI TỨC CHÚA TRỜI TỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VỊ VUA CỦA TAM GIỚI TỨC ""2000"" NĂM TỨC (2) LÀ NGÀY MAI tức mặt trời tức ánh sáng huệ tức trí tuệ trong tìm thức vị lai quá khứ trở về  (000) có nghĩa thời gian tức giờ sinh tức( ÂM )"""" NỮ """CÓ NGHĨA """"""TÂM """""" tức( MÂM ) TỨC CÁI MÂM CƠM TỨC (BÀN CỔ ) TỨC THỜI LẬP CÕI TRỜI ĐẤT SINH RA VẠN VẬT CÕI TAM GIỚI MỞ RA  (( NỮ OA MỞ BÀN CỔ ) MỞ RA CÕI( THẦN + THÁNH +TIÊN ) TỨC 3 VỊ TIỀN KIẾP THÁNH MẪU HẠ GIỚI THÂU NHẬN 2 VỊ ĐỆ TỬ (CÂM + ĐIẾC ) TỨC( CÁI MIỆNG + LỖ TAI ) TỨC( NỮ +NAM) TỨC 2 VỊ TIỀN THÂN (THẦN + PHẬT )BỒ TÁT + NHƯ LAI ) TỨC (TIÊN ĐỒNG + NGỌC NỮ )V.VV... VÀ NHIỀU THỨ CỎ CÂY HOA LÁ VÀ HÀNG VẠN HÀNH TINH VÔ SỐ HẰNG HÀ 10 ĐỜI CHƯ PHẬT GIAO HÒA ĐÊM TRĂNG TRÒN TỨC TRÁI ĐẤT 1 NGÀY MỌI CON NGƯỜI TRỞ VỀ """""""""((((1 ))))"""""((((ĐẠO LÀM NGƯỜI )))))"""" TỨC 1 TÂM 1 THIỆN 1 ÁC 1 ĐẤT NƯỚC 1 CÕI 1 KHÔNG 1 NHÂN 1 QUẢ 1 ĐẮC 1 TRÍ HUỆ TỨC 1000 THÁNH MẪU HẠ PHÀM lập (âm + duong)2000 ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG PHÀM HẠ TRẦN lập cõi """""phật """" tức 5 tham+ sân + si + ái + dục tức lập trật tự tam giới của tam giới thứ 3 tức con người hạ giới lập ( LẬP RA  ((( TAM LỤC THIÊN GIỚI ))) TỨC 3 VỊ CÙNG( TIÊN+ THÁNH ) TỨC( (26)HỒNG +TRẦN(08)  ) TỨC::::1985::::((((( MINH))))2017 tức  = 1vi tiên lớn nhất tức( ÔNG ) THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN TỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TỨC (ÔNG + CHA )= tức( TÔI +TA)= ngã tức (((3tôi -1TA=2 NGÃ)))) SINH RA BẢNG THIÊN CƠ TUẦN HOÀN HÀNG TỈ VẠN NĂM VỀ TRƯỚC tức con người hiểu nhau hơn về""""" TÍNH CÁCH """"KHI HIỂU Tức hòa họp âm dương cùng xem nhau là 1 tức khi 1 con người ko hiểu về TÂM MINH THÌ SẼ GÂY RA THIỆN ÁC HIỆN ÁC CẢNH HỮU HÌNH LÀM TÂM MÌNH SINH RA LỤC ĐẠO VÀ NHÂN QUẢ XẢY RA TRONG TAM GIỚI MỞ RA MỘT THIỆN + ÁC THẾ GIAN CÓ NGHĨA VŨ TRU KẾT HỢP VỚI CÁC HIỆN TƯỢNG XẢY RA TRÊN TRÁI ĐẤT LÀ ĐỀU DO NHÂN DUYÊN TẠO NGHIỆP XẤU + TỐT LÀ DO MÌNH KHÔNG HIỂU TÍNH CÁCH CON NGƯỜI CỦA NHAU Nên""""" ĐẠO LÀM NGƯỜI"""" TỨC 3000  TỨC TƯƠNG LAI TỨC NHƯ LAI TỨC NGÀY MAI TỨC (((((MINH  ))))) TỨC TRẬT TỰ TAM GIỚI ((ÂM ))1000 +2000+3000+6000=9000-6000=3000×1=3000÷3000=0  TỨC  0 ĐẠO= TÂM KHÔNG = 0 THIỆN +0 ÁC =  0 ÂM +0 DƯƠNG có nghĩa vũ tru sau này trong 4năm thiên cơ Đức tin vũ trụ bao trùm thế gian sức mạnh 1 người hộp lại vạn chư Phật chư thiên thần đều hạ xanh trong quả địa cầu tức 3 nước chính = Việt nam + mỹ + trung quốc = 5 tâm thiện tâm trong tức tâm sân mẹ của tam giới tức tâm tham hoán đổi ngày giờ _ giờ ngày gom toàn thế giới trong 4năm tức 4 có nghĩa cái rốn tức hố đen thời gian tới giác ngộ vào thời gian tới sẽ chứng đắc quả địa cầu lập ra một cái tên của tam giới. ........ HÒA BÌNH THẬT SỰ ĐẾN VỚI MUÔN LOÀI TỨC THỜI GIAN 4 NĂM CHUYỂN THẾ CÁC VỊ SẼ MỞ HUỆ QUANG TRONG TIỀN KIEP DI LẠC GIÁNG THẾ TỨC TRÍ TUỆ TỨC ::::::::::::⏰🕑💡💫➡↗⤴⚪⭐🔊📖📱🎤MINH::::::::::: các con hãy giải thích khi đọc bài kinh này xong ở biểu tượng như đồng hồ và những biểu tượng ta ghi tiếp theo các nước các đạo trên trái đất hãy cùng học Đạo làm người của ta khi giải thích xong tức mở ra tam giới tức thì hiện ra trước mắt..... nhớ lấy nhớ lấy điều ta 😇😇😇😇😇😇😇😇

Zbảng phong thần ĐA co

đạo có thể là một trong những người tài va lam được theo luật trời phải tin tưởng 

+1

Le boîtier en acier inoxydable de 38 mm, le côté de la lunette octogonale, la partie inférieure de la lunette et le bord du boîtier sont polis et polis, Replique Hublot délicats et délicats. Le reste est brossé et poli afin de ne pas endommager l'apparence générale de la montre par des rayures accidentelles.

Thời nhà TẦNG TỨC HỌ TRẦN........**TRIỆU CƠ VÀO*** (TIẾP KIẾN) ***ĐẠI VƯƠNG TỨC***( HỒNG YẾN)CÓ NGHĨA (((TRẦN HỒNG YẾN))).......TRIỆU CƠ TỨC( THIÊN CƠ )......ĐẠI VƯƠNG TỨC (TÌNH THƯƠNG)....